ตรา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้ันที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียดpdf icon