ตรา

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน นักศึกษา ขนาด 15 ห้อง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดูรายละเอียด