teerapat bunphan

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์
ผู้อำนวยการ

อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610424 01

  

 

IMAGE นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม เตรียมควาพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันอังคาร, 10 เมษายน 2561
นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม เตรียมควาพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ภาครัฐ... Read More...
IMAGE นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พระวิษณุกรรม และ พระภูมิเจ้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
9 เมษายน 2561 นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พระวิษณุกรรม และ พระภูมิเจ้าที่ ณ... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับมอบตัว รายงานตัว นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันอาทิตย์, 08 เมษายน 2561
8 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับมอบตัว รายงานตัว นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการประชุมสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินงาน สหการร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยมีนายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
2 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการประชุมสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินงาน สหการร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยมีนายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สอบวัดแวว เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สอบวัดแวว เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ...ชมภาพกิจกรรม... Read More...
IMAGE นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3
วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561
29 มีนาคม 2561 นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 ...ชมภาพกิจกรรม... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงการอำเภอจะนะยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีการออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนทุ่งนาเคียน อ.จะนะ จ.สงขลา
วันพุธ, 28 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงการอำเภอจะนะยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีการออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนทุ่งนาเคียน อ.จะนะ จ.สงขลา ...ชมภาพกิจกรรม... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561
22 -23 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ...ชมภาพกิจกรรม... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบคุณ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกัลฟ์ จะนะ กรีน ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้โอกาสดีดีแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับชั้นปวส. มาทดสอบความรู้ ความสามารถเพื่อรับเข้าทำง
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบคุณ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกัลฟ์ จะนะ กรีน ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา... Read More...
IMAGE นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561 นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น... Read More...

                            

                            

                            

 

ปฏิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

facebookChanatc

samakr

vcop3

เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด

Icon Evaluation

แผนปฏิบัติการประจำปี

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

งานวิจัย(แบนเนอร์)

ตารางเรียน

ดูผลการเรียน

SAR59

SAR58

SAR57

SAR56

ศึกษาธิการ

vec

R radio network

link2 edltv

nidtep

link2 ipst

link2 trueplookpanya

link2 thaiteacher

law2550

เวรยามรักษาการณ์

bn1

bn2

108513
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งสิ้น
9
75
288
2641
3740
108513

Your IP: 54.167.196.208
2018-04-25 09:43
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com