อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน(ทดแทน)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com