อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา(ทดแทน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายชื่อpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com