อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

>> กำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>> กำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com