อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

>> ประกาศกำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเทคนิคจะนะ) ดาวนโหลดไฟล์

-----------------------------------------------------------------------------

>> ประกาศกำหนดวันลงทะเบียน และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา) ดาวนโหลดไฟล์

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com