อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลคัดเลือกการตรวจคุณสมบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ในโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผลคัดเลือกการตรวจคุณสมบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดูรายชื่อpdf icon

ผลคัดเลือกการตรวจคุณสมบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ดูรายชื่อpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com