อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน(ทดแทน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา 2561
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดการรับสมัครpdf icon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com