อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูประกาศpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com