อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2562

ดูประกาศpdf icon
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวช.1pdf icon
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส.1pdf icon

 

เริ่มทำข้อสอบตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเหตุ : 1. สามารถดูห้องสอบได้ที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

                        2. นักเรียน นักศึกษา คนใดที่ไม่มีรายชื่อ ให้ไปนั่งสอบ ที่ห้อง ทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานชั้น 3

***รับสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 3-9 เมษายน 2562 ***

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com