อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายชื่อpdf icon

รายละเอียดการรายงานตัวpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com