อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610105 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวการเรียนสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านลำเปา อ.เทพา จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610105 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวการเรียนสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

601229 01

29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อีกทั้งยังมีการแสดงวงดนตรี จากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610104 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวการเรียนสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

601227 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และทุนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยให้พี่ศิษย์เก่าแนะนำน้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com