อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620513 01

13 พฤษภาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กล่าวต้อนรับ และมอบโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620510 01

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรงานทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620508 01

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620509 03

9 พฤษภาคม 2562 นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิภาคี และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างพื้นที่ แผนกวิชาช่างยนต์ ณ ศูนย์ฮีโน่สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620509 02

8 พฤษภาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com