อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

601110 01

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อรายงานความก้าวหน้า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

601109 03

9 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือ กับบริษัท เบดดิ้ง ฮูซ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมยางพารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะวิชาชีพ ให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีศักยภาพ และเป็นเลิศใน"สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์"

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

601109 01

9 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส. ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

601109 02

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับทุนการศึกษาจากโรงไไฟ้าจะนะ ประเภทเรียนดีและมีฐานะยากจน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

601106 02

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคจะนะ รับรางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559" รางวัลอันทรงเกียรติและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com