อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610925 01

25 กันยายน 2561 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงการเถ้าแก่มืออาชีพ อาหารเพื่ออาชีพ ซึ่งจัดโดย สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ฝ่ายบริการชุมชน สำนักการส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610920 02

19 -20 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610919 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน ร่วมในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่อุตสาหกรรมและพานิชยกรรมภาคใต้ชายแดน ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610920 01

20 กันยายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และพิธีลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แสดงความจำนงในการสนับสนุน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน และเยี่ยมชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นำโดยนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้นำสถานประกอบการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษาร่วมจำหน่ายในงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610919 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตันชั้น 3 โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com