อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610622 02

22 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินโครงการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610622 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการสร้างความเข้าใจการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID PLAND ) ของครูตามสายงานสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610621 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกบริการฝึกอบรม 108 อาชีพ และสอนอาชีพระยะสั้น ในโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610621 02

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีเปิด โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเสวณา หัวข้อ"การศึกษาเพื่อการมีงานทำ " ในงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

610616 01

16 มิถุนายน 2561 นายปัญญา จินดาวงค์นายอำเภอนาหม่อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการFix it center ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com