อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611122 03

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบคุณโรงไฟฟ้าจะนะ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

611122 02

22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

611121 02

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

611122 01

22 พฤศจิกายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จัดโครงการประกวดกระทง ณ แผนกวิชาช่างยนต์โดยมีนายสรณวิชญ์ ชูพรหม หัวหน้าแผนกช่างยนต์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

611121 01

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมูบ้าน ร่วมต้อนรับ และติดตาม

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com