อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

630115 01

15 มกราคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กล่าวต้อนรับ และให้แนวคิดในการทำงานและหลักการเป็นครูที่ดี แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com