อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

630213 01

12-13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดกิจกรรมให้ครูแนะแนว และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.3 และม.6 เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com