อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

600810 01

10 สิงหาคม 2560 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง"น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น" โดยมีนายศราวุธ ชุมภูราช เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณสมบัติ อาภาพงศ์ศักดิ์ จากส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com