อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610321 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบคุณ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกัลฟ์ จะนะ กรีน ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้โอกาสดีดีแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับชั้นปวส.  มาทดสอบความรู้ ความสามารถเพื่อรับเข้าทำงาน ซึ่งมีนักศึกษาสอบผ่าน จำนวน 10 คน

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com