อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610323 01

22 -23 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com