อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

610912 01

แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ณ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com