อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610913 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการ สัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลังการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com