อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610919 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน ร่วมในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่อุตสาหกรรมและพานิชยกรรมภาคใต้ชายแดน ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com