อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611016 03

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไหว้พระประจำวิทยาลัยฯ ,พระภูมิเจ้าที่ ,และพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติราชการเป็นวันแรก ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com