อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611019 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมต้อนรับ นางนฤมล เพ็ญมาศ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com