อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611025 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการประกวดร้องเพลง และประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยมีนางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com