อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611030 01

30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน "การประกวดวงดนตรีไทย" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบารมี สะอาด นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคต่อไป

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com