อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611108 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com