อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611113 03

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com