อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611206 02

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายมานพ บุญประเสริฐ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ นิเทศการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com