อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611214 01

14 ธันวาคม 2561 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ นายสุชาติ ทองสุข ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับเกียรตบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ด้าน การส่งเสริมอาชีพ ปี 2561 จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ในงานวันขรรค์ชัยฯ ปี 2561 ณ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com