อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

611223 01

23 ธันวาคม 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" เป็นประธานปล่อยตัวกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” ณ ริมหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมครู-ผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในการขับเคลื่อนชมรมฯ พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเดิน – วิ่ง และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com