อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620221 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดงาน OPEN HOUSE เทคนิคจะนะ'62 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยมี นายสิทธิพงษ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพ และเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การฝึกอบรม 108 อาชีพ การเยี่ยมชมแผนกวิชา การจำหน่ายสินค้าของผลงานของนักเรียน นักศึกษา และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง ฯลฯ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานดังนี้
1.)โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
2.)บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม และน้ำอัดลม 
3.)บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน รถจักรยาน จำนวน 3 คัน

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com