อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620304 01

4 มีนาคม 2562 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. กบอ. ของอำเภอจะนะ โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com