อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620315 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎรนิกร)

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com