อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620508 01

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com