อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620509 03

9 พฤษภาคม 2562 นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิภาคี และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างพื้นที่ แผนกวิชาช่างยนต์ ณ ศูนย์ฮีโน่สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com