อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620510 01

นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรงานทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com