อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

630115 01

15 มกราคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กล่าวต้อนรับ และให้แนวคิดในการทำงานและหลักการเป็นครูที่ดี แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

 

ตรา

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายวิชาที่เปิดสอนpdf icon

621231 03

31 ธันวาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ และฝ่ายปกครอง ตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมขนส่งทางบก ณ ศูนย์บ่อมเพาะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ให้การต้อนรับ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

630114 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ประจำปีการศึกษา 2562 และแจกเงินเรียนฟรี ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621227 03

27 ธันวาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com