อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620411 01

11 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620410 01

10 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับ อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าวิทยาลัย และบริเวณถนน เส้นทาง จะนะ -หาดใหญ่ ณ พื้นที่ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620409 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับมอบตัว รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620409 01

9 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับมอบตัว รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620404 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธาน พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน การฝึกอบรมครั้งนี้มีนายนิโรจน์ เพ็งศรี และ ว่าที่ ร.ต.หญิงชนนีนาถ สุวรรณมณี ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นวิทยากร

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com