อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

621227 02

27 ธันวาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีเปิด โครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621227 01

27 ธันวาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ แด่ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ปลัดอวุโสอำเภอจะนะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621220 01

20 ธันวาคม 2562 นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับมอบหมายจากนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ให้เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ”800 ไร่ เกมส์”ของนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621226 01

26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย​ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัย​เทคนิค​จะนะ ​อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริจาคโลหิตผ่านการคัดกรอง​ 52​ ราย โลหิตจำนวน​ 23,400 ซีซี.

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621219 04

19 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงการอำเภอนาหม่อมยิ้มเคลื่อนที่ ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า บ้านต้นปริง อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมให้บริการในครั้งนี้

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com