อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

621219 03

19 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ทุนอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621219 02

19 ธันวาคม 2562 แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการพัฒนาและแปรรูปยางพารา ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621218 01

18 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร อำเภอจะนะ ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621219 01

19 ธันวาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621217 01

17 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 อบรมด้านความรู้ กิจกรรมที่ 2 อบรมด้านเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com