อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

621216 02

16 ธันวาคม 2562 ขอแสดงความยินดี กับนายนิโรจน์ เพ็งศรี ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลโล่​ คนดีศรีขรรค์ชัยฯ​ สาขา​ ส่งเสริมอาชีพ​ ในงานวันขรรค์ชัย​ฯ ประจำปี​ 2562​ ณ​ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621216 01

16 ธันวาคม 2562 นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กล่าวให้โอวาท และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษา ที่ทำความดี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621209 01

9 ธันวาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบโล่รางวัล มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดี และมอบโอวาท แก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2562

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621212 01
12 ธันวาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 23 สถานศึกษา และมีประเภทของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำแนกเป็น 9 ประเภทและ 1 องค์ความรู้ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621208 01

8 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับ นายบารมี สะอาด นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องดนตรี จะเข้ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ณ จังหวัดภูเก็ต แข่งขันระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com