อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620315 01

15 มีนาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตรวจงานเทพื้น ลานกีฬา หอพัก ประชารัฐ ณ หอพักนักเรียนนักศึกษาประชารัฐ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620315 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎรนิกร)

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620312 01

12 มีนาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620312 02

12 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ พื้นที่ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620309 02

9 มีนาคม 2562 การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com