อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620307 01

7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมงานเรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620304 01

4 มีนาคม 2562 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. กบอ. ของอำเภอจะนะ โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620226 03

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620227 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และการฝึกอบรมอาชีพการพิมพ์ภาพบนผ้า และการติดตั้งสายไฟฟ้า ในงาน"เปิดบ้านวิชาาร ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ประสานสัมพันธ์ชุมขน" ณ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620226 02

นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com