อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620226 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการ สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอำเภอจะนะ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620221 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดงาน OPEN HOUSE เทคนิคจะนะ'62 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยมี นายสิทธิพงษ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพ และเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การฝึกอบรม 108 อาชีพ การเยี่ยมชมแผนกวิชา การจำหน่ายสินค้าของผลงานของนักเรียน นักศึกษา และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง ฯลฯ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานดังนี้
1.)โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
2.)บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม และน้ำอัดลม 
3.)บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน รถจักรยาน จำนวน 3 คัน

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620215 01

15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประเมินผลวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620215 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบคุณ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 3 คัน เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมงาน OPEN HOUSE เทคนิคจะนะ '62 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

620214 01

14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com