อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

621121 01

21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงการอำเภอนาหม่อมยิ้มเคลื่อนที่ ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ บ้านทุ่งฆ้อ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621119 01

18-20 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ให้บริการตรวจฟันแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621115 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับนายเอกราช อรัญศักดิ์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621118 01

18 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ต่อไป

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

 

621114 02

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยมี นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com