อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

621114 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน สะเต็มศึกษา ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621120 02

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานจักรยานยนต์
และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ตต่อไป

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621108 01

8 พฤศจิกายน 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมจิตอาสา แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและปฎิบัติให้ถูกต้อง และนักเรียน นักศึกษา คณะครู ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณแผนกวิชา และพื้นที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

621120 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ได้แก่
  1 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.
  2.รางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส.
  3.รางวัลชนะเลิศ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช.
  4.รางวัลชนะเลิศ ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช.
และได้เป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาไปแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ต่อไป

621104 01

4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com