อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620213 01

13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ณ โรงเรียนวัดประจ่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาและ โรงเรียนบ้านลำเปา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620212 01

12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกบริการวิชาชีพ สอนการทำกระถางล้อยางรถยนต์ ณ โรงเรียนตัสดีกียะห์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขบคุณบริษัทค๊อทพิทสงขลาการาจที่สนับสนุนยางเก่าในการฝึกอบรบครั้งนี้

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620206 01

ขอแสดงความยินดีกับ นายบารมี สะอาด นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620208 01

8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620201 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com