อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

630203 01

3 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

630126 01

26 มกราคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานและตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

630124 01

24 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

630125 01

25 มกราคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานและตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

630122 01

22 มกราคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com