อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620509 01

9 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนป่า วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620507 02

7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620503 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620506 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620502 01

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกบริการด้านวิชาชีพงานเชื่อมโลหะ และการทำกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์  รวมถึงกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพ ในงานศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ MasterTrainer โดย กศน.อำเภอจะนะ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบ้านคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com