อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

590903 1

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับนายปณชัย ใยเล๊าะ ระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 52 กก. ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 11 "สงขลาเกมส์"  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

590826

 26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ ภาระงานแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3

 ...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

590819 1

19 สิงหาคม 2559วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

590823

23 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมงานมหกรรมวิชาการ และการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

590815 2

15 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับ บริษัทอริยะมอเตอร์ จำกัด จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com