อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

58090801  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการสอบแข่งขันเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม รู้หน้าที่ื มีศิลธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะfacebook1

58090201  

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานมอบหนังสือหน้าที่พลเมือง ภายใต้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นไทย กิจกรรม"รู้หน้าที่ มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม" facebook1

58083101  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะfacebook1

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com