อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี Icon Excel2013

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Icon Excel2013

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com