อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

>> ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ pdf icon

 

 

 

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

แผนผังวท.จะนะ

แผนผังวท.จะนะ2

แผนผังวท.จะนะ3

แผนผังวท.จะนะ4

แผนผังวท.จะนะ5

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com