อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

>>>ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 pdf icon

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

>>>ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 pdf icon

>>>ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 pdf icon

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 pdf icon

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 pdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com