อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

บัญชี

บุคลากรของแผนก บช

 อภิลักษณ์ ไหมสุข

 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 สุธิษา บุญเรืองขาว

 นางสุธิษา บุญเรืองขาว
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นภาพร โกศักศรี   นางนภาพร โกศักศรี
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
สิริภัทร บัวแดง

นางสิริภัทร บัวแดง
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

สุชยา บินหมัด

นางสาวสุชยา  บินหมัด
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี(ศูนย์ฯสะเดา)

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com